به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

goldenfox1

5

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مهارت انجام پروژه های فرانت اند و بک اند و طراحی را دارم و می توانم در خواست شما در این زمینه ها را انجام دهم.

انگولار

اچ تی ام ال

سی اس اس

لاراول

پی اچ پی

پایتون

ایلاستریتور

فتوشاپ

وردپرس

تحصیلی

امیرکبیر

(مهندسی کامپیوتر)

تهران ۱۳۹۵ - (-۱۳۹۵ سال)

تجربه کاری

فول استک

(سیمرغ سامانه)

تهران ۱۳۹۶ - (-۱۳۹۶ سال)

فول استک

(بروکس)

تهران ۱۳۹۸ - (-۱۳۹۸ سال)