به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Emd_br

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط و حرفیه در زمینه مدیریت سایت وردپرس

مدیریت وردپرس

وردپرس

طراحی قالب وردپرس

تحصیلی

تجربه کاری

مدیریت سایت

(آیجیل)

خراسان رضوی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)