به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

s.abbasnia

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

هیچی بلد نیستم، فقط برای هر پروژه پیامک نده کارلنسر محترم

مهارت کسب و کار

تحصیلی

تجربه کاری