به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

omid

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مشاور سئو و دیجیتال مارکتینگ

سئو

دیجیتال مارکتینگ

وردپرس

تحصیلی

دانشگاه آزاد

(نرم افزار)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ (۳ سال)

تجربه کاری

کارشناس سئو و دیجیتال مارکتینگ

(راگا)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ (۲ سال)