به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

zahramhdvi

N/A

سيستان وبلوچستان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط به نرم افزار ورد

تایپ

ویراستاری

نوشتن از روی صدا

تحصیلی

سیستان و بلوچستان

(فناوری اطلاعات)

سيستان وبلوچستان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۹ (۵ سال)

تجربه کاری