به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

evoke

N/A

آذربايجان غربي

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

برنامه نویس برنامه نویس برنامه نویس برنامه نویس برنامه نویس

برنامه نویسی

برنامه نویس2

برنامه نویس3

تحصیلی

تجربه کاری