به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Aarabi95

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

انجام کارها به صورت توافقی

تایپ

ساخت پاورپوینت

محتوا گذاری

تحصیلی

ابرار

(مهندسی نرم افزار)

تهران ۱۳۹۱ - ۱۳۹۵ (۴ سال)

تجربه کاری