به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Swallow

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

# C Vb.net Oop Sql Html,CSS تولید محتوای سایت

برنامه نویسی

تولید نرم افزار

تولید محتوای سایت

تحصیلی

تجربه کاری