به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

majidyh

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مترجم مسلط به 4 زبان زنده دنیا با سابقه استاد کلاس زبان انگلیسی کانون به مدت 6 سال

ترجمه

ترجمه

ترجمه انگلیسی

ترجمه عربی

ترکی

ترجمه

ترجمه ترکی به فارسی

تحصیلی

تجربه کاری