به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Alinourpoor

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط به تمام کارها و فعالیت ها و متعهد به کار

مترجم

مسلط به برنامه ی کامپیوتری و موبایل

حساب کتاب

تحصیلی

تجربه کاری