به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Rasoul

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اتوکد

اکسل

ورد

دفترفنی پایپینگ

تحصیلی

آزاد واحد ایذه

(برق قدرت)

خوزستان ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ (۵ سال)

تجربه کاری

دفترفنی پایپینگ

(IGC)

بوشهر ۱۳۸۵ - ۱۳۸۷ (۲ سال)

کارشناس دفترفنی پایپینگ

(طرح و بازرسی)

مرکزی ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ (۳ سال)

سوپروایزر پایپینگ

(پایندان)

بوشهر ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ (۱ سال)

سرپرست تست پکیج پایپینگ

(استیم)

بوشهر ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ (۱ سال)

سرپرست

(توسعه صنایع نفت و انرژی)

خوزستان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)