به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Taraneh orj

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

Network+, win10,server

تایپ

آفیس

تحصیلی

آزاد

(مهندسی کامپیوتر)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تجربه کاری