به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Radkal2

5

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دانشجوی ارشد کامپیوتر امیرکبیر هستم. بیشتر از ۳ سال سابقه کار دارم و توی این مدت بیشتر تمرکزم روی بکند پروژه ها و دیپلوی کردنشون بوده. بکند پروژه ها رو میتونم سریع بزنم و مشتاق یادگیری فریمورک ها و برنامه های جدید هم هستم :دی

Java

python

Docker

mysql

redis

spring boot

Django

Laravel

elk

#unity c

تحصیلی

امیرکبیر

(مهندسی کامپیوتر)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

وب/اپلیکیشن دولوپر

(شرکت بروکس)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ (۳ سال)

بکند دولوپر

(پردازش موازی آبان)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)

دولوپر

(هایپرآفیس - تیناب)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)