به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

arameshm

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

۱۰ سال سابقه در زمینه تایپ ، تحقیقات و ... سریع و بدون غلط

تایپ

تایپ انگلیسی

تایپیست

تحقیق

اینترنت

جستجو در وب

جستجو در اینترنت

کامپیوتر

فن بیان

اینستاگرام ادمین

تحصیلی

تجربه کاری