به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

babak.solimani

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سابقه ترجمه دو کتاب و سابقه کاری و همکاری رسمی کار ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تایپ

تایپ

تحصیلی

کارشناسی ارشد میبد یزد

(حقوق تجارت بین الملل)

یزد ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶ (۲ سال)

تجربه کاری

مترجم

(شرکت ترجمیک)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)