به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Nani

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجیح دادم بیشتر درزمینه تایپ فعالیت کنم چون با روحیه شخصی خودم سازگاری بیشتری داره ولی تجربه قبلیم ازکاربیرون از منزل درزمینه حسابداری وبه ویژه زبان انگلیسی بوده.... با سپاس فروان از کارلنسر

تایپ

ترجمه انگلیسی به فارسی

حسابداری

تحصیلی

تجربه کاری