به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ahmadnkzd

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجمه متون و مقالات آلمانی و تدریس زبان آلمانی انجام پروژه نرم افزار برق و الکترونیک

ترجمه آلمانی

تایپ

آموزش نرم افزار eplan

آموزش نرم افزار اتوماسیون siemens

تحصیلی

تجربه کاری