به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

rezasecure

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

امنیت وبسایت تست امنیت ایمن سازی انواع شبکه های مجازی و وبسایت شما امنیت شبکه و سرور

شبکه

امنیت

امنیت شبکه های اجتماعی

امنیت شبکه

تست نفوذ

تحصیلی

تجربه کاری