به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hshadmehr

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام پروژه های تحت وب و طراحی سایت

asp.netcore

asp.netmvc

html 5

jquery

css

تحصیلی

صفاهان

(کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

اصفهان ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ (۲ سال)

تجربه کاری