به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Akbarbayati

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دانشجو مهندسی صنایع طراح گرافیک و محصولات هنری تبلیغاتی

طراح گرافیک

گرافیک

طراحی گرافیک

تحصیلی

دانشگاه تفرش

(مهندسی صنایع)

مرکزی ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰ (۳ سال)

تجربه کاری

طراح

(مادر کودک نوزاد)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)