به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

زهرا

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دانشجوی ارشد مدیریت ترم ۴ دانشگاه تهران هستم. در زمینه مسائل فرهنگی و رسانه ای و سواد رسانه ای آموزش دیده ام، در شرکت پژوهشی کار تحقیقاتی و ورود اطلاعات کرده ام

تحلیل خبرهای رسانه ای

مدیریت رسانه

تحلیل خبر و‌ رسانه

ورود اطلاعات

پژوهش

تحصیلی

تهران

(مدیریت رسانه)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری