به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mehdi

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تهیه و تنظیم صورت وضعیت برای پیمانکاران ساختمانی ، انجام پروژه متره و برآورد و راهسازی برای دانشجویان عمران، تایپیست

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری