به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

amin00098

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

انجام کلیه خدمات مالی از صفر تا صد انجام کلیه خدمات مالی به صورت پاره وقت شامل: ۱)ثبت نام کد اقتصادی و دریافت گواهی مالیاتی بر ارزش افزوده ۲)ثبت اسناد حسابداری ۳)ارائه اظهارنامه مالیاتی 4) ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و خرید فروش فصلی 5) تهیه، تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ۶)ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق پرسنل پایان هرماه ۷)جمع آوری و آنالیز فاکتور های خرید و فروش ۸)کنترل انبار -حسابداری انبار -کنترل و حسابداری انبار ۹)نحوه تهیه گزارشات و اطلاعات اصولی و صحیح قابل اتکاء به تصمیم گیری مدیران ۱۰)تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موسسات و شرکت ها ۱۱)استقرار راه کارها و روش های محاسبه بهای تمام شده ۱۲)حسابرسی داخلی ۱۳)رسیدگی و اصلاح حساب ها

حسابداری

حسابرسی

مدیر مالی

تحصیلی

تهران مرکز

(حسابداری)

تهران ۱۳۸۵ - ۱۳۸۹ (۴ سال)

تهران مرکز

(حسابداری)

تهران ۱۳۸۵ - ۱۳۸۹ (۴ سال)

تجربه کاری