به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

monikaalavii

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تجربه خوب در ارسال گزارش های فصلی و ارزش افزوده و گزارش های مالیاتی سالیانه و تحریر دفاتر قانونی و...

حسابداری

اکسل

تحصیلی

ازاد لاهیجان

(حسابداری)

گيلان ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری

حسابدار

(تیمن)

گيلان ۱۳۹۱ - ۱۳۹۴ (۳ سال)

حسابدار ارشد

(گیلان خودرو)

گيلان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷ (۳ سال)

مدیرمالی و داخلی

(شریف)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)