به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

zen.nava

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط به زبان انگلیسی توانایی کار با ایندیزاین و فتوشاپ

روانشناس

مربی

تحصیلی

تجربه کاری