به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hosseinjp

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تایپ ساده و سریع و تحویل فوری

تایپ

تعمیرات موبایل

تعمیرات کامپیوتر

تحصیلی

تجربه کاری