به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

منحنی

3

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

توانایی انجام کلیه پروژه های مربوط به معماری، تحقیق و پایان نامه، آفیس، طراحی و تبلیغات

تری دی مکس

فتوشاپ

اتوکد

رویت

اسکچاپ

آفیس

لومیون

تحصیلی

اصفهان

(معماری)

اصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

اصفهان

(گرافیک)

اصفهان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری

مدیرعامل

(دفتر فنی منحنی)

اصفهان ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)