به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

zhr_ghrz

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجمه متن های ترکی استانبولی ترجمه زبان اسپانیایی ترجمه زبان انگلیسی

ترجمه ترکی استانبولی

ترجمه زبان اسپانیایی

ترجمه زبان انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری