به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Kimiyaf

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دارای مدرک و رزومه و سابقه کار

ویراستار

دبیر

نقاشی

تحصیلی

تجربه کاری