به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

saharnoohi809

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

بیلبورد کاتالوگ لوگو

ادوبی فتوشاپ

کرل

ادوبی این‌ دیزاین

ایلوستریتور

تحصیلی

سراسری شریعتی

(گرافیک)

تهران ۱۳۸۳ - ۱۳۸۹ (۶ سال)

تجربه کاری

کارشناس تبلیغات

(افرام صنعت ایرانیان)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۹ (۶ سال)