به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

samanebabaei

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

نگارنده کتاب آموزش جامع نرم افزار اسکپس کارشناس برق مترجم و مدرس زبان انگلیسی

ترجمه تخصصی

پردازش تصویر

تحصیلی

تجربه کاری