به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mah828

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مدرس زبان انگلیسی هستم,تسلط برای اموزش خط تحریری انگلیسی را دارم چرم دوزی به صورت حرفه ای مهارت هفت گانه ICDL

زبان انگلیسی

چرم دوزی

خوش نویسی

اتوکد

تحصیلی

تجربه کاری