به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Joker

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

توی هرکاری میتونم پیگیر و زیاد فعال باشم

تایپ

گیمر

بازاریاب

تحصیلی

تجربه کاری