به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

a_ra_sh_bl

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

در کار های ورزشی بیشتر تو کار فوتبال هستم ... در کار با کامپیوتر ی چیز هایی سر در میارم ... تایپ کردن هم برای نوشتن داستان و یا ... و میتوانم سریع بنویسم

ورزشی

کار با کامپیوتر

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری