به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Maryam

N/A

قم

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ویرایش دوره گذراندم،نقاشی چندتابلو کشیدم اما مدتی است که کار نکردم،تایپ هم به صورت محدود

عکاسی

نقاشی

ویراستاری

خیاطی

قرآن

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری