به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

maadani24

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تایپ و ورد اکسل مهارت کامل دارم

تایپ

ورد

اکسل

تحصیلی

تجربه کاری