به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Azade_am

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

براي كار ويراستاري تجربه كاري در انتشارات داشتم.در حال حاضر معلم زبان كودكان هستم.مترجمي در حد ترجمه مقالات دانشجويي

آوانويسي

مترجم

هماهنگ كننده شبكه هاي اجتماعي

ويراستاري

آموزش زبان انگليسي به كودكان

تحصیلی

تهران پزشكي

(بيولوژي گرايش بيوشيمي)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ (۴ سال)

تجربه کاری