به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Elahe1371

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سلام کارشناس ارشد مهندسی برق و انجام کلیه کارهای تایپ در تمام زمینه ها و ارائه پروژه های برقی و....

تایپ

حسابداری

تحصیلی

تجربه کاری