به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

مهدی

N/A

اردبيل

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تایپ کردن سریع و بدون غلط

تایپ

تحقیق

طراحی لوگو

تحصیلی

تجربه کاری