به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

hozhi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

۱۵ سال سابقه کار در حوزه تبلیغات

تدیوینگر

تصویربردار

گرافیست

تحصیلی

تجربه کاری