به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ras1370

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-مهندس شبکه-علاقمند به کار کامپیوتر و گویندگی و صداپیشگی

گویندگی

تولید محتوا

ویرایش متن

تحصیلی

آزاد پرند

(فناوری اطلاعات)

تهران ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری

کارشناس فناوری اطلاعات و شبکه

(قوه قضاییه)

تهران ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

کارشناس پشتیبان فنی

(موسسه آموزش از راه دور صبا)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

کارآموز

(فناوری اطلاعات سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۱ سال)

کارشناس فروش

(بیمه پاسارگاد)

تهران ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ (۱ سال)

مدیریت

(دفتر کار شخصی امور مربوط به کارهای ویراست مقاله)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ (۱ سال)