به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohammadsofizad

N/A

آذربايجان غربي

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سن:25 علاقه مند به کار اینترنتی

تایپ

سرچ

فن بیان

ویرایش عکس

عکاسی

ویرایش عکس

تحصیلی

پیام نور

(حسابداری)

آذربايجان غربي ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

تجربه کاری