به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Behzad1399

N/A

اردبيل

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

لیسانس روانشناسی سابقه مدیریت سایت

تولید محتوا

نویسندگی

تبدیل پایان نامه به مقاله

ترجمه

تحصیلی

تجربه کاری