به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Iraj

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

توضیح خاصی ندارم تا توضیح خاصی بدهم

رباتیک

طراحی گرافیک

گویندگی

تایپ

آلتیوم

مدار

اینترنت اشیا

ادوبی فتوشاپ

پایتون

آردوینو

تحصیلی

سهند

(برق)

آذربايجان شرقي ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

مدیرفنی

(آرکاآدلی)

آذربايجان شرقي ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)