به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Atakheiri1

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

بیشتر توی طراحی لوگو و نقاشی و عکاسی مهارت دارم .

طراحی لوگو

نقاشی

عکاسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری