به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Helen211098

N/A

آذربايجان غربي

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

۴ سال طراحی نقشه ساختمان مسکونی آموزشی و ... ۵ سال عکاسی و...

تایپ

ویرایش عکس

عکاسی

اتوکد

نقشه کشی معماری

تحصیلی

تجربه کاری