به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Translator99

N/A

سمنان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجمه متون انگلیسی به فارسی ، ترجمه مقالات انگلیسی به فارسی ، ویراستاری و تایپ

ویراستاری

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری