به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

M.yari746

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تایپ تمامی پروژه های کوتاه و بلند

تایپ

تولید محتوا

بازاریابی اینترنتی

تحصیلی

پیام نور

(شیمی)

آذربايجان غربي ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری

مسئول دفتر

(ژالکه)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۹ (۴ سال)