به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

rohammarketing

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دیجیتال مارکتر سئو اسپشیالیست بازاریابی شبکه های اجتماعی بالا بردن نام برند شما و شناخته شدن برند تجاریتون رو به من بسپارید

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی شبکه های اجتماعی

سئو

دیجیتال مارکتینگ

سئو

بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریابی

تحصیلی

تجربه کاری