به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Haleh_nouri

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

طراحی تبلیغات، طراحی بنر، طراحی مفهومی، طراحی کاتالوگ، طراحی گرافیک، ویرایش عکس، عکاسی، طراحی پوستر، خدمات ویدئویی، تولید ویدئو و موشن گرافیک

عکاسی

طراحی گرافیک

موشن گرافیک

ویدئو

تحصیلی

تجربه کاری